Jording 2 kabler

Oppgaven til elektrostatisk jording er å redusere risikoen for eksplosjon av brennbare stoffer på grunn av flashover av den elektrostatiske gnisten. Det brukes oftest som transport og behandling av brennbare gasser, pulver og væsker.

Elektrostatisk jording som inneholder en ny form. De mest praktiske og litt kompliserte modellene tilpasser seg fra jordterminalen og fra ledningen. Mer utviklet og teknologisk forbedret er utstyrt med en jordingsstilbeskyttelse som gjør det mulig å dispensere eller transportere produktet når bakken er riktig tilkoblet.

Elektrostatisk jording innføres vanligvis under lasting eller lossing av jernbane- og vegtankskip, tanker, fat, såkalte storposer eller elementer av prosessinstallasjoner.

Som et resultat av å fylle eller tømme containere med nytt innhold (f.eks. Containere med pulver, granulater, væsker, kan det oppstå farlige elektrostatiske ladninger. Kilden til deres dannelse eksisterer sannsynligvis eksepsjonelt blanding, pumping eller spraying av brennbare stoffer. Elektriske ladninger oppstår ved kontakt eller utlevering av individuelle partikler. Mengden elektrisk ladning vil være begrenset av de elektrostatiske egenskapene til overflatene som kommer i kontakt med hverandre. Som et resultat av enkel og rask kontakt med jording eller et uladet objekt, kan det opprettes en kortstrømspuls, som kan merkes i gnistperspektivet.Mangel på kontroll over gnistutslipp kan antenne alkohol- og luftblandingen, noe som indikerer en eksplosjon eller en stor eksplosjon. Elektrostatisk jording eliminerer risikoen for eksplosjon på grunn av kontrollert utladning av elektrostatiske ladninger.